Cursusagenda
Cursus
November
23-11-2019 Cursus - Aanbrengen van Sealants voor assisterenden in mondzorg Vol
28-11-2019 Cursus - Update Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) Inschrijven
29-11-2019 Cursus - Motiverende gespreksvoering voor medewerkers in de mondzorg Inschrijven
December
31-12-2019 eLearning - K&O2 - Organisatie en kwaliteit in de mondzorg Inschrijven
31-12-2019 Prioriteiten en gouden regels bij het assisteren & afzuigtechniek - eLearning - PL07 Inschrijven
31-12-2019 4handig werken voor tandartsassistenten - eLearning - PL08 Inschrijven
31-12-2019 eLearning - Prev03 - De preventieassistent en implantologie Inschrijven
31-12-2019 eLearning - Professionele beroepshouding en vuistregels voor de receptionist binnen de tandartspraktijk Inschrijven
31-12-2019 Röntgenopname voor assistenten - nascholing - PAK03N Inschrijven
31-12-2019 Röntgenopname voor assistenten - Basis opleiding PAK03 Inschrijven
31-12-2019 Infectiepreventie voor medewerkers in de mondzorg PAK02 Inschrijven
31-12-2019 Theoretische basis voor de tandartsassistent - PAK01 Inschrijven
31-12-2019 Theorielessen voor receptionisten en assisterenden - PAK04 Inschrijven
31-12-2019 Praktijklessen voor de assisterende - PAK05 Inschrijven
31-12-2019 Opleiding tandartsassistent | pre mbo-4 - PAK06 Inschrijven
31-12-2019 Receptiemedewerker tandartspraktijk - PAK08 Inschrijven
31-12-2019 Professionele receptiemedewerker tandartspraktijk - PAK09 Inschrijven
31-12-2019 Voorlichting in de tandheelkunde - C&PB01 Inschrijven
31-12-2019 Professionele Beroepshouding - C&PB02 Inschrijven
31-12-2019 Communicatie - CPB03 Inschrijven
31-12-2019 Meldcode kindermishandeling voor de Mondzorg Inschrijven
31-12-2019 Fysiologie en anatomie van de mondholte voor tandartsassistenten - S01 Inschrijven
31-12-2019 Implantologie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorg - S02 Inschrijven
31-12-2019 Orthodontie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorg - S03 Inschrijven
31-12-2019 Recht in de praktijk voor medewerkers in de mondzorg - S04 Inschrijven
31-12-2019 Wet- en regelgeving rond de tandartspraktijk - S05 Inschrijven
31-12-2019 Ergonomie voor tandartsassistenten en andere medewerkers in de mondzorg - S06 Inschrijven
31-12-2019 Sterilisatieassistent in de tandartspraktijk - S07 Inschrijven
31-12-2019 AED, Reanimatie & EHBO voor medewerkers in de mondzorg - S09 & S10 Inschrijven
31-12-2019 MKA Chirurgie deel 1 - S11 Inschrijven
31-12-2019 MKA Chirurgie deel 2 - S12 Inschrijven
31-12-2019 Geneesmiddelen in de tandheelkunde - S13 Inschrijven
31-12-2019 Infectie- en ziekteleer voor tandartsassistenten - S14 Inschrijven
31-12-2019 IGZ protocollen & Checklists voor medewerkers in de mondzorg - S16 Inschrijven
31-12-2019 Intake en werkwijze intake preventieassistent - Prev01 Inschrijven
31-12-2019 Instrumentatie voor de preventieassistent - Prev02 Inschrijven
31-12-2019 Sealen - Prev05 Inschrijven
31-12-2019 RSP-opnamen maken - eLearning - PL15 Inschrijven
Januari
25-01-2020 Opleiding Preventie Assistent Vol
Februari
14-02-2020 Opleiding Orthodontie Assistent Inschrijven
Maart
28-03-2020 Opleiding Basis Tandarts Assistent, pré MBO4 Inschrijven
Augustus
28-08-2020 Opleiding Orthodontie Assistent Inschrijven
December
31-12-2020 eLearning - PAK03 - Röntgenopname voor assistenten Inschrijven